Zakład Usług Komunalnych zajmuje się oczyszczaniem miasta w miejscach publicznych i stanem zieleni.