Informacje o stanie wodomierza można zgłaszać telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 91 38 44 982. W tym celu prosimy o przygotowanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko osoby, na którą zawarta jest umowa
  • czterocyfrowy numer klienta widoczny na fakturze
  • adres punktu poboru wody
  • numer licznika
  • datę odczytu
  • stan wodomierza
  • numer telefonu w celu ewentualnej weryfikacji danych

Zgłoszeń telefonicznych można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.