Zakład Usług Komunalnych zajmuje się utrzymaniem kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gryfice.