Zarządcą dróg gminnych jest Urząd Miejski w Gryficach. Zakład Usług Komunalnych zajmuje się utrzymaniem stanu technicznego i czystości dróg gminnych w zakresie określonym w budżecie na dany rok.

Inwestycje realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach w latach 2019-2020: