Zakład Usług Komunalnych zarządza cmentarzami w Gryficach oraz cmentarzem w Ościęcinie. Więcej informacji znaleźć można na stronie dedykowanej Cmentarzom Komunalnym w Gryficach pod adresem: http://cmentarz.zgk.gryfice.eu/