Zakład Usług Komunalnych mieści się przy ulicy Zielonej 5, w Gryficach.

Dni i Godziny otwarcia jednostki: poniedziałek – piątek, 7:00 – 15:00.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek 15:00-16:00.

Numer telefonu: +48 91 384 20 47

Dyżur całodobowy: +48 91 384 20 49

Adres strony Biuletyny Informacji Publicznej: bip.zgk.gryfice.eu